• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховні години

Година класного керівника, виховна година

1. «Виховна година – це одна з найпоширеніших форм організації фронтальної виховної роботи». ( М.І. Болдирєв).
2. «Виховну годину можна назвати спеціально організованою ціннісно-орієнтованою діяльністю, що сприяє формуванню у школярів системи ставлення до навколишнього світу» (Н. Е. Щуркова, Н.С. Фінданцевич).
3. «виховна година – це час для спілкування класного керівника зі своїм колективом, коли він використовує різноманітні прийоми, засоби організації взаємодії». (Е.В. Титова).
4. «Виховна година у нашому розумінні це не якась певна форма роботи, а година класного керівника, та сама «клітинка» виховного процесу, що дає змогу шкільному педагогові знайти час для спілкування з вихованцями, відкрито проголосити й висвітити заплановане ставлення до певних цінностей, зробити виховний вплив систематичним і регулярним, а сам процес виховання - не хаотичним і випадковим, а керованим і цілеспрямованим» (Л.І. Маленкова).
5. «Виховна година є форма прямого спілкування вихователя зі своїми вихованцями». (В.П. Сазонов).
6. Година класного керівника – це форма виховної роботи, при якій школярі під керівництвом педагога включаються у спеціально
організовану діяльність, що сприяє формуванню в них системи
ставлення до навколишнього світу». (Л.В. Байбородова).
Узагальненим визначенням години класного керівника, виховної години, опираючись на думку педагогів-практиків, можна вважати таке - це спеціально відведений класному керівникові час для проведення виховної роботи з учнями класу.
Характеристика виховної години ( за Є. Степановим, м.Москва, Росія)

1. Це форма позаурочної виховної діяльності, тому, на відміну від уроку, їй не повинні бути властиві академізм і повчальний тип педагогічної взаємодії;
2. Це форма організації фронтальної (масової) виховної роботи з дітьми, при організації і проведенні якої використовуються також і групові та індивідуальні форми роботи.
3. Це гнучка за складом і структурою форма виховної взаємодії класного керівника з класним колективом.
4. Це форма спілкування класного керівника і його вихованців, пріоритетну роль в організації якого відіграє педагог.


Отже, виховна година - це гнучка за складом і структурою форма фронтальної виховної роботи, що представляє собою спеціально організоване в позаурочний час спілкування класного керівника з учнями класу з метою сприяння формуванню класного колективу й розвитку його членів.

Форми виховної роботи – це варіанти організації виховного процесу, композиційна побудова виховної справи.
Виховна справа – це вид(форма) організації і здійснення конкретної діяльності з метою виховання. Виховні справи мають колективний і творчий характер, проводяться у вільний від навчання час, сприяють всебічному розвитку особистості.

Структура виховної справи

Форми виховної роботи поділяються на:

І.

1. Форми управління і самоуправління шкільним життям
збори;
лінійки;
мітинги;
години класних керівників;
засідання представницьких органів учнівського самоврядування;
стінна преса тощо.

2. Пізнавальні форми:

екскурсії;
походи;
фестивалі;
усні журнали;
інформації;
газети;
тематичні вечори;
зустрічі з цікавими людьми;
студії;
секції;
виставки тощо.

3. Розважальні форми:

ранки й вечори;
свята,
ігрові програми тощо

ІІ.

1. Словесні (збори, мітинги, інформації, бесіди, диспути, дебати тощо), в ході яких використовуються словесні методи і види спілкування;
2. Наочні (виставки, музеї, екскурсії, стенди, колажі тощо),які орієнтовані на використання наочних методів – зорового сприйняття вихованцями зразків взаємин, дій.
3. Практичні (чергування, шефська і благодійна діяльність, збір та оформлення експонатів музеїв, виставок, виготовлення стендів, випуск газет, журналів, участь у трудових операціях та творчих конкурсах, оглядах), основу яких становлять практичні дії вихованців, які змінюють об’єкти їхньої діяльності.


ІІІ.

Виховна година вирішує наступні педагогічні завдання:

1.Збагення свідомості учнів знаннями про природу, суспільство, техніку, людину.
2. Засвоєння дітьми вмінь і навичок пізнавальної і практичної діяльності.
3. Формування емоційно-почуттєвої сфери й ціннісних стосунків особистості дитини.
4 Сприяння становленню й прояву суб’єктності й індивідуальності учня, його творчих здібностей.
5. Формування класного колективу як сприятливого середовища розвитку й життєдіяльності школярів.

Алгоритм діяльності класного керівника щодо підготовки та проведення виховної години

1. Складання педагогом разом з учнями та їхніми батьками тематики виховних годин на новий навчальний рік.
2. Уточнення теми виховної години й генерування ідеї щодо її підготовки й проведення.
3. Вибір мети, змісту, форми, дати й місця проведення виховної години, формування співтовариства його організаторів.
4. Індивідуальна й групова діяльність із підготовки виховної години.
5. Складання вчителем разом з іншими організаторами сценарного плану виховної години.
6. Проведення виховної години.
7. Аналіз і оцінка результативності виховної години й діяльності з її підготовки та проведення.

Методика соціологічного опитування

У ході анкетування, бесіди або інтерв’ю можна з’ясувати думку учнів і батьків із таких питань:

1. Що треба насамперед обговорити в нашому класі?
2. На яке запитання ви хотіли б одержати відповідь на виховній годині?
3. Яка тема виховної години буде цікавою для більшості однокласників?
4. Колективне обговорення яких питань необхідно продовжити?

Методики «Незакінчене речення» і «недописана теза»
Учням і їхнім батькам пропонується за невеликий проміжок часу завершити фрази:

1. Найголовніша проблема в нашому класі – це…
2. Найбільше мене хвилює проблема…
3. Я вважаю, що в нашому класі треба обов’язково обговорити таку проблему, як…

Методика «будуємо новий класний будинок»

Учням пропонується покласти в «споруджений» на класній дошці будинок свою «цеглину» з темою виховної години на новий навчальний рік.

Метод «мозкового штурму»
На батьківських зборах або виховній годині мікро групи учнів чи батьків виконують протягом 5-7 хвилин завдання: визначити найбільш злободенні проблеми в життєдіяльності класу й назвати відповідні теми виховних годин.

Кiлькiсть переглядiв: 1295

Коментарi