• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ В 1 КЛАС!!!!

Правила приймання дітей до

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265

м. Києва

з поглибленим вивченням

предметів художньо-естетичного циклу

Прийом дітей до 1-го класу спеціалізованої школи здійснюється на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Прийом дітей до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання, расових ознак, майнового стану сім’ї, релігійних переконань.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, за результатами конкурсних випробовувань матимуть право першочергового зарахування до навчального закладу.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ.

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку.Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу та на його сайті.

2.2. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюються педагогічні комісії, склад яких затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головами педагогічних комісій є заступники директора з навчально-виховної роботи.

2.3. Для проведення конкурсних випробувань для учнів, які вступають до 2-11 класів, створюється предметна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу.

2.4. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяв від батьків або осіб, які їх замінюють, що подаються на ім'я директора навчального закладу і табеля успішності учнів. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до першого класу навчального закладу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.5. Не дозволяється вимагати довідки з місця роботи батьків, характеристик з попереднього місця навчання (від учнів 2-11 класів) тощо.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

3.1. Конкурсний прийом дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи № 265, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом (з 01 квітня 2016 року до 31 серпня 2016 року), у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з Управлінням освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-4 класів, проводяться у формі співбесідитривалістю не більше 30 хвилин, до 5-11 класів – у формі співбесіди тривалістю не більше 40 хвилин з предметів художньо-естетичного циклу: образотворчого мистецтва, музики, хореографії.

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-4, 5-11 класів навчального закладу, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання (після закінчення навчального року).

3.6. Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до навчального закладу, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія та затверджує директор навчального закладу за погодженням з Управлінням освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації.

3.7. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.8. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, малюнків тощо).

3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів педагогічної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення.

3.10. Результати усного випробування оголошуються у той самий день. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.11. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.12. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ.

4.1.Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до СШ № 265 наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу подаються такі документи: до 1-го класу - заява батьків або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження, медична картка встановленого зразка, психолого-педагогічна картка розвитку дитини (для дітей, які закінчили дошкільний навчальний заклад); до 2-11 класів: заява на ім’я директора навчального закладу, особова справа та медична картка встановленого зразка.

4.3.Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з Управлінням освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації.

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Учні 2-11 класів, які за підсумками конкурсу не зараховані до навчального закладу, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі, або в іншому загальноосвітньому навчальному закладі.

4.6. Діти (учні), які зараховані до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

4.7. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ.

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил приймання дітей до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265
м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням художньо-естетичного циклу, за його результатами покладається на Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

5.3.При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 року та Правил приймання дітей до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м.Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, рішенням Управління освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Управління освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Таблиця визначення кількості конкурсних випробувань під час приймання до спеціалізованої школи

Тип ЗНЗ

З якого класу відбувається приймання

Кількість конкурсних випробувань

Спеціалізована школа № 265

______ клас

Одне (співбесіда) 40 хв.

Результати конкурсного випробування

Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які проходять конкурсне випробування

Номер завдання

Кількість балів

Примітки

Окрема думка членів комісії _______________________________________________________________________

Дата проведення конкурсного випробування «_____» ______________ 20___ року.

Голова конкурсної ______________ _________________

комісії (підпис) (прізвище, ініціали)

Члени конкурсної ______________ _________________

комісії /підпис/ (прізвище, ініціали)

______________ __________________

/підпис/ (прізвище, ініціали)

Таблиця визначення кількості конкурсних випробувань під час приймання до спеціалізованої школи

Тип ЗНЗ

З якого класу відбувається приймання

Кількість конкурсних випробувань

Спеціалізована школа № 265

______ клас

Одне (співбесіда) 30 хв.

Результати конкурсного випробування

Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які проходять конкурсне випробування

Номер завдання

Кількість балів

Примітки

Окрема думка членів комісії _______________________________________________________________________

Дата проведення конкурсного випробування «_____» ______________ 20___ року.

Голова конкурсної ______________ _________________

комісії (підпис) (прізвище, ініціали)

Члени конкурсної ______________ _________________

комісії /підпис/ (прізвище, ініціали)

______________ __________________

/підпис/ (прізвище, ініціали)

Кiлькiсть переглядiв: 17

Коментарi