• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правила прийому дітей до СШ №265


Правила приймання дітей до
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265
м. Києва
з поглибленим вивченням
предметів художньо-естетичного циклу


Прийом дітей до 1-го класу спеціалізованої школи здійснюється на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1.1. Прийом дітей до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі.
1.2. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання, расових ознак, майнового стану сім’ї, релігійних переконань.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
1.4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, за результатами конкурсних випробовувань матимуть право першочергового зарахування до навчального закладу.


3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.3.1. Конкурсний прийом дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи № 265, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом (з 01 квітня 2014 року до 31 серпня 2014 року), у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з Управлінням освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.
Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.
3.4. Конкурсні випробовування для учнів, які вступають до 2-4 класів, проводяться у формі співбесіди тривалістю не більше 30 хвилин, до 5-9 класів – у формі співбесіди тривалістю не більше 40 хвилин з предметів художньо-естетичного циклу: образотворчого мистецтва, музики, хореографії.
3.5. Конкурсні випробовування для учнів, які вступають до 2-4, 5-9 класів навчального закладу, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання (після закінчення навчального року).
3.6. Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до навчального закладу, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія та затверджує директор навчального закладу за погодженням з Управлінням освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації.
3.7. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробовувань, що відбуваються у різні дні.
3.8. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, малюнків тощо).
3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів педагогічної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення.
3.10. Результати усного випробування оголошуються у той самий день. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.
3.11. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.12. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ. 4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до СШ № 265 наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу подаються такі документи: до 1-го класу - заява батьків або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження, медична картка встановленого зразка, психолого-педагогічна картка розвитку дитини (для дітей, які закінчили дошкільний навчальний заклад); до 2-9 класів: заява на ім’я директора навчального закладу, особова справа та медична картка встановленого зразка.
4.5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Учні 2-9 класів, які за підсумками конкурсу не зараховані до навчального закладу, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі, або в іншому загальноосвітньому навчальному закладі.
4.6. Діти (учні), які зараховані до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, але не приступили до занять без поважних причин, протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.
4.7. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

Кiлькiсть переглядiв: 22

Коментарi