• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • П Р А В И Л А конкурсного прийому дітей до першого класу!

П Р А В И Л А

конкурсного прийому дітей

до першого класу

Схвалено на спільному засіданні

педагогічної ради і ради

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м.Києва з поглибленим вивченням предметів художньо- естетичного циклу

Протокол № 1 від 24 січня 2014р.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного прийому для учнів 1 класів оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку.

2.2. Для учнів 2-9 класів не пізніше 31 березня поточного року.

2.3. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються в приміщенні навчального закладу, який здійснює набір. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань в школі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи.

2.5. Випробування в рамках основного конкурсного прийому для учнів 1 класів проводиться з 1 квітня по 30 червня поточного року. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року, за наявності вільних місць, за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.6.Для участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора школи. Крім заяви подаються копія свідоцтва про народження дитини, медична картка дитини встановленого зразка.

2.7. Випробування в рамках основного конкурсного приймання для учнів 2-9 класів проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж на тиждень до початку нового навчального року.

2.8. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року, за наявності вільних місць, за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м.Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу проводиться з 01 квітня по 30 червня поточного року у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків або осіб, що їх замінюють. В серпні місяці проводиться додатковий конкурсний прийом дітей за наявності вільних місць.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Не допускається перевірка знань і умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного закладу.

Співбесіда не повинна перевищувати більше 30 хвилин.

3.3. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 2-9 класів повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Завдання розробляють педагогічною комісією на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи /психологічними / службами та затверджує директор школи і погоджується районним управлінням освіти.

3.4. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною не може перевищувати 3-х осіб.

Склад конкурсної комісії:

Голова комісії – заступник директора з навчально–виховної роботи початкової школи;

Члени комісії:

вчитель хореографії;

вчитель образотворчого мистецтва.

3.5. Для проведення усного випробування дитини, яка вступає до 1, 2-9 класів, видається папір зі штампом школи.

3.6. Результати конкурсних випробувань / у тому числі співбесіди / оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в школі.

3.7. Діти, які вступають до 1 класу і під час проведення конкурсу захворіли, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор спеціалізованої школи № 265.

ІV. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти, які, згідно з рейтингом, пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора, на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м.Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії , вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією.

Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається школою за погодженням з районним управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районного управління освіти, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які не пройшли конкурс для зарахування до 1-го класу, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6. Діти, які зараховані до 1-го класу і не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі школи.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м.Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та Правил конкурсного приймання дітей до 1-го класу.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м.Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу та його результатами покладається на районне управління освіти.

5.3. При порушенні спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 265 м.Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу вимог Інструкції про порядок приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного приймання дітей до 1,2-9 класів, розроблених навчальним закладом, рішенням районного управління освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі районне управління освіти, що приймає це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

У правилах конкурсного прийому пронумеровано, прошнуровано та

скріплено печаткою

__ (________________) аркушів.

Заступник начальника

управління освіти

Г.Тодосова

«_______» ___________ 2016р.

У правилах конкурсного прийому пронумеровано, прошнуровано та

скріплено печаткою

__ (________________) аркушів.

Заступник начальника

управління освіти

Г.Тодосова

«_______» ___________ 2016 р.

2013р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання дітей до спеціалізованої школи

№ 265 здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Для проведення набору дітей до 1 класу відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей / учнів, вихованців / до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 року, Положення про спеціалізовану школу, Статуту навчального закладу розроблено Правила конкурсного прийому, які обговорені на спільному засіданні педагогічної ради, Ради школи, схвалені та затверджені директором школи за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.3. Діти-сироти, діти,позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти ,які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС за результатами конкурсних випробувань матимуть право першочергового зарахування до навчального закладу.

1.4. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються в приміщенні спеціалізованої школи № 265, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Для проведення конкурсних випробувань в спеціалізованій школі № 265 створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться з 1 квітня по 30 червня поточного року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року, за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 класу спеціалізованої школи № 265, допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора спеціалізованої школи № 265. Крім заяви подаються копія свідоцтва про народження дитини, медична картка дитини встановленого зразка.

2.6. Не дозволяється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків, тощо.

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до

1-го класу спеціалізованої школи № 265 проводиться з 01 квітня по 30 червня поточного року в присутності батьків або осіб, що їх замінюють. В серпні провести додатковий конкурсний прийом дітей за наявності вільних місць.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи № 265 повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Завдання розробляють педагогічною комісією на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи /психологічними / службами та затверджує директор школи і погоджується районним управлінням освіти.

Не допускається перевірка знань і умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально – виховних програм дошкільного закладу.

Співбесіда не повинна перевищувати більше 30 хвилин.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи № 265 не може перевищувати 3-х осіб.

Склад конкурсної комісії:

Голова комісії – заступник директора з навчально–виховної роботи початкової школи;

Члени комісії:

вчитель хореографії;

вчитель образотворчого мистецтва

3.4. Для проведення усного випробування дитини, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи № 265 видається папір зі штампом школи.

3.5. Результати конкурсних випробувань / у тому числі співбесіди / оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в школі.

3.6. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробувань, терміни проведення яких визначає директор спеціалізованої школи № 265.

ІV. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до спеціалізованої школи № 265 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До спеціалізованої школи № 265 додаються такі документи: копія свідоцтва про народження, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють не згодні з рішенням конкурсної комісії вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією.

Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається школою за погодженням з районним управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районного управління освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які не пройшли конкурс для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи № 265, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6. Діти, які зараховані до 1-го класу спеціалізованої школи № 265, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі школи.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор спеціалізованої школи № 265 несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та Правил конкурсного приймання дітей до 1-го класу.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до спеціалізованої школи № 265 та його результатами покладається на районне управління освіти.

5.3. При порушенні спеціалізованою школою № 265 вимог Інструкції про порядок приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного приймання дітей до 1-го класу, розроблених навчальним закладом, рішенням районного управління освіти, результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі районне управління освіти, що приймає це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Таблиця визначення кількості конкурсних випробувань під час приймання до спеціалізованої школи.

Типи ЗНЗ

З якого класу відбувається приймання

Кількість конкурсних випробувань

Спеціалізована школа № 265

1 клас

Одне (співбесіда) 30 хв.

Результати конкурсного випробування

Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які проходять конкурсне випробування

Номер завдання

Кількість балів

Примітки

Окрема думка членів комісії ______________________________________________________________________________________________________

Дата проведення конкурсного випробування «_____» ______________ 20___ року.

Голова конкурсної ______________ _________________

комісії (підпис) (прізвище, ініціали)

Члени конкурсної ______________ _________________

комісії /підпис/ (прізвище, ініціали)

______________ __________________

/підпис/ (прізвище, ініціали)

______________ __________________

/підпис/ (прізвище, ініціали)

______________ __________________

/підпис/ (прізвище, ініціали)

______________ __________________

/підпис/ (прізвище, ініціали)

______________ __________________

/підпис/ (прізвище, ініціали)

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ДИРЕКТОР СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ

ОСВІТИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 265 ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ м.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ

В МІСТІ КИЄВІ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ

ІВАНІНА Н.В. НОВІКОВА Р.І.

П Р А В И Л А

конкурсного прийому дітей

до першого класу

Схвалено на спільному засіданні

педагогічної ради і ради

спеціалізованої школи № 265

Протокол № __ від __________ 2014

У конкурсних завданнях для проведення співбесіди з дітьми, які вступатимуть до 2-9 класів

пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 30 (тридцять) аркушів.

Заступник начальника

управління освіти

Г.Тодосова

«_______» __________ 20____ р.

У конкурсних завданнях для проведення співбесіди з дітьми, які вступатимуть до 2-9 класів

пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 30 (тридцять) аркушів.

Заступник начальника

управління освіти

Г.Тодосова

«_______» __________ 20____ р.

Кiлькiсть переглядiв: 15

Коментарi