• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду

Мета — створити умови для підтримки особистісно-професійного розвитку педагога в процесі вивчення та узагальнення його пе­дагогічного досвіду.

Анкета розроблена відповідно до основних технологічних ета­пів моделювання передового педагогічного досвіду за наступни­ми параметрами та критеріями:

• актуальність — усвідомлення проблеми; мотивація діяльно­сті, визначення мети; формування дослідницьких завдань;

• теоретична база досвіду — збирання, систематизація теоре­тичного матеріалу; виокремлення професійно значимої інформації; рівень осмисленості теоретичної ідеї; розуміння сутності понять;

• провідна ідея — визначення провідної ідеї досвіду; пошук оп­тимальних шляхів реалізації ідеї;

• технологія досвіду — процес цілепокладання; рівень техно­логізації досвіду;

• прогнозовані результати — прогнозування та визначення результативності досвіду; розроблення методичних рекомендацій; апробація результатів;

• експертне оцінювання педагога — прогнозування ефектив­ності, можливості поширення власного педагогічного досвіду.

Обробка та інтерпретація результатів анкетування здійснюється групою експертів та слугує підставою для повного експертного ви­сновку про особистісно-професійний рівень носія передового педа­гогічного досвіду: творчий (R складає від 100 до 75 %), високий (від 50 до 74 %), середній (від 25 до 49 %), низький (нижче 24 %), — що визначається за формулою:

R=(Фактична кількість балів/ Максимальна кількість балів) х 100%

Прогнозовані результати: оптимізація та технологізація про­цедури вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду; розвиток рефлексивно-прогностичного мислення педагога.

Кiлькiсть переглядiв: 1352

Коментарi